HIGHLIGHT PROPERTY
ที่ตั้ง:
วันที่เริ่มโครงการ:
01/04/2020
จำนวนอาคาร:
1
พื้นที่โครงการ:
ตร.วา
จำนวนชั้น:
(อาคารที่ 1) ชั้น
จำนวนห้อง:
(อาคารที่ 1) ห้อง
ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ:

เบอร์โทรโครงการ:

เว็บไซต์โครงการ:

รายละเอียดเพิ่มเติม:
Supalai riva grand

รายละเอียดอาคาร 1 อาคาร

ชื่ออาคาร/ตึก: Supalai riva grand

จำนวนชั้น:

จำนวนห้อง:

รูปอาคาร

รูปแบบแปลนอาคาร
รูปที่จอดรถ

รูปแบบห้อง 0 แบบ

รายชื่อประกาศขายหรือเช่าทั้งหมดของโครงการนี้ 30 ประกาศ

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 11600000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 378079
04/12/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 128.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 11,600,000 บาท

ให้เช่าคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 21500 ต่อเดือน ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 378078
04/12/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 53.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

เช่า 21,500 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 7899800 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 369660
26/09/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 89.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 7,899,800 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 11148000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 366431
04/09/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 128.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 11,148,000 บาท

ให้เช่าคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 15000 ต่อเดือน ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 366430
04/09/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 54.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

เช่า 15,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 12400000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363287
13/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 145.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 12,400,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 11138000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363283
13/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 128.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 11,138,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 8000000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363281
13/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 89.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 8,000,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 8194600 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363279
13/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 89.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 8,194,600 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 12100000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363275
13/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 128.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 12,100,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 12850000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363273
13/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 128.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 12,850,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 28721000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363113
12/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 283.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 28,721,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 28862000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363110
12/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 283.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 28,862,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 28295000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363109
12/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 283.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 28,295,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 25500000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 363001
11/08/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 283.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 25,500,000 บาท

ให้เช่าคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 20000 ต่อเดือน ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 359815
25/07/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 62.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

เช่า 20,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 8914000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 356778
10/07/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 89.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 8,914,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 26900000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 356762
10/07/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 283.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 26,900,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 12234000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 355455
04/07/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 145.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 12,234,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 13100000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 355450
04/07/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 149.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 13,100,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 8140000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 354566
29/06/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 89.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 8,140,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 7994000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 354210
26/06/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 89.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 7,994,600 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 5170000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 353455
22/06/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 54.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 5,170,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 11742000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 352439
17/06/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 145.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 11,742,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 28295000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 352437
17/06/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 283.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 28,295,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 24600000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 351766
12/06/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 283.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 24,600,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 23939000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 349515
25/05/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 283.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 23,939,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 5233000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 349207
23/05/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 54.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 5,223,800 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 11500000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 346063
08/05/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 127.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 11,500,000 บาท

ขายคอนโดโครงการ Supalai riva grand - 23090000 บาท ติดต่อคุณ ภัทรีดา ดา

เลขที่: 346043
08/05/2021
Add to wishlist

Supalai riva grand

ขนาดพื้นที่ 283.0 ตารางเมตร

ภัทรีดา ดา

0892351551

ขาย 23,090,000 บาท
HIGHLIGHT PROPERTY
รายการประกาศที่ดูล่าสุด (Recent Advertise List)
clear