HIGHLIGHT PROPERTY
ที่ตั้ง:
ถนนสุขุมวิท ซอย34
วันที่เริ่มโครงการ:
จำนวนอาคาร:
1
พื้นที่โครงการ:
476.0 ตร.วา
จำนวนชั้น:
8 (อาคารที่ 1) ชั้น
จำนวนห้อง:
141 (อาคารที่ 1) ห้อง
ชื่อบริษัทเจ้าของโครงการ:

เบอร์โทรโครงการ:

เว็บไซต์โครงการ:

รายละเอียดเพิ่มเติม:
tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

รายละเอียดอาคาร 1 อาคาร

ชื่ออาคาร/ตึก:

จำนวนชั้น: 8

จำนวนห้อง: 141

รูปอาคาร

รูปแบบแปลนอาคาร
รูปที่จอดรถ

รูปแบบห้อง 2 แบบ

แบบ 1 Bedroom
29.50 sqm.
แบบ 2 Bedrooms
59.00 sqm.

แบบ 1 Bedroom

29.50
3600000.00

แบบ 2 Bedrooms

59.00
7200000.00

รายชื่อประกาศขายหรือเช่าทั้งหมดของโครงการนี้ 54 ประกาศ

Tidy Deluxe+คอนโด+ทองหล่อ+ให้เช่า+ชั้น1+2ห้องนอน+47 ตรว.

เลขที่: 224386
30/01/2018
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 47.0 ตารางเมตร

กรกฤต ตุงคตระกูล

0817522554

เช่า 35,000 บาท

ขายคอนโดหรู ไทดี ดีลักซ์ สุขุมวิท 3นอน 2น้ำ ชั้น 4 ห้องใหม่สะอาดมาก

เลขที่: 204471
18/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 3BED 2 BTH VERY NEW AND CLEAN

เลขที่: 204467
18/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 3BED 2 BTH VERY NEW AND CLEAN

เลขที่: 203300
11/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

ขายคอนโดหรู ไทดี ดีลักซ์ สุขุมวิท 3นอน 2น้ำ ชั้น 4 ห้องใหม่สะอาดมาก

เลขที่: 203157
10/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 1,770,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 3BED 2 BTH VERY NEW AND CLEAN

เลขที่: 203154
10/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

Tidy Deluxe+Thong Lor+BTS+For RENT+35000Baht+Garden View

เลขที่: 202912
09/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 47.0 ตารางเมตร

กรกฤต ตุงคตระกูล

0817522554

เช่า 35,000 บาท

Tidy Deluxe+คอนโด+ทองหล่อ+ขาย+9ล.+ชั้น1+2ห้องนอน+47 ตรว.

เลขที่: 202911
09/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 47.0 ตารางเมตร

กรกฤต ตุงคตระกูล

0817522554

เช่า 9,000,000 บาท

Tidy Deluxe+Thong Lor+BTS+For RENT+9 MB.+Garden View

เลขที่: 202909
09/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 47.0 ตารางเมตร

กรกฤต ตุงคตระกูล

0817522554

เช่า 9,000,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 97 SQM VERY NICE UNIT

เลขที่: 202155
04/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

ขายคอนโดหรู ไทดี ดีลักซ์ สุขุมวิท 3นอน 2น้ำ 97 ตรม ห้องใหม่สะอาดมาก

เลขที่: 202152
04/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 1,770,000 บาท

ขายคอนโด ไทดี สุขุมวิท 34 3นอน 3น้ำ 97 ตรม แต่งเฟอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เลขที่: 202151
04/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 3BED 2 0nly BTH 17.7m

เลขที่: 202133
04/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

ขายคอนโดหรู ไทดี ดีลักซ์ สุขุมวิท 34 3นอน 2น้ำ ชั้น 4 97 ตรม

เลขที่: 202131
04/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 1,770,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 97 SQM VERY NICE UNIT

เลขที่: 201479
01/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

ขายคอนโดหรู ไทดี ดีลักซ์ สุขุมวิท 3นอน 2น้ำ 97 ตรม ห้องใหม่สะอาดมาก

เลขที่: 201477
01/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 1,770,000 บาท

ขายคอนโด ไทดี สุขุมวิท 34 3นอน 3น้ำ 97 ตรม แต่งเฟอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เลขที่: 201476
01/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 3BED 2 0nly BTH 17.7m

เลขที่: 201460
01/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

ขายคอนโดหรู ไทดี ดีลักซ์ สุขุมวิท 34 3นอน 2น้ำ ชั้น 4 97 ตรม

เลขที่: 201457
01/08/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 1,770,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 97 SQM VERY NICE UNIT

เลขที่: 200810
27/07/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

ขายคอนโดหรู ไทดี ดีลักซ์ สุขุมวิท 3นอน 2น้ำ 97 ตรม ห้องใหม่สะอาดมาก

เลขที่: 200806
27/07/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 1,770,000 บาท

ขายคอนโด ไทดี สุขุมวิท 34 3นอน 3น้ำ 97 ตรม แต่งเฟอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เลขที่: 200805
27/07/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 3BED 2 0nly BTH 17.7m

เลขที่: 200790
27/07/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

ขายคอนโดหรู ไทดี ดีลักซ์ สุขุมวิท 34 3นอน 2น้ำ ชั้น 4 97 ตรม

เลขที่: 200788
27/07/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 1,770,000 บาท

SELLING TIDY DELUXE SUKHUMVIT 34 97 SQM VERY NICE UNIT

เลขที่: 198461
01/07/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

ขายคอนโดหรู ไทดี ดีลักซ์ สุขุมวิท 3นอน 2น้ำ 97 ตรม ห้องใหม่สะอาดมาก

เลขที่: 198459
01/07/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 1,770,000 บาท

ขายคอนโด ไทดี สุขุมวิท 34 3นอน 3น้ำ 97 ตรม แต่งเฟอร์พร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

เลขที่: 198457
01/07/2017
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 97.0 ตารางเมตร

เบญญาดา ชัยลือกิจ

0814407777

เช่า 17,700,000 บาท

ขายคอนโด Tidy Deluxe สุขุมวิท 34 - คอนโด ขาย

เลขที่: 15938
22/07/2014
Add to wishlist

tidy deluxe sukhumvit34 | ไทดี้ ดีลักซ์ สุขุมวิท34

ขนาดพื้นที่ 47.0 ตารางเมตร

สิรีพักตร์ เรืองวิเศษ

0811434888

HIGHLIGHT PROPERTY
รายการประกาศที่ดูล่าสุด (Recent Advertise List)
clear